Bestuursrechtelijke handhaving

Heb jij een wet- en regelgeving van een gemeente, provincie of het Rijk overtreden?
Een vooraankondiging last onder dwangsom, vooraankondiging last onder bestuursdwang of een vooraankondiging bestuurlijke boete ontvangen?
Of heb jij reeds een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd gekregen (dwangsom, bestuursdwang of bestuurlijke boete)?
En ben jij het niet eens met de vooraankondiging of dit genomen besluit?
Geen Bezwaar kan jou professioneel adviseren en begeleiden in bestuursrechtelijke handhavingszaken.
Neem nu contact met ons op door te appen, bellen of mailen. Het eerste gesprek - intake - is geheel kosteloos en vrijblijvend!

 

tags: vooraankondiging, last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete, zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep, voorlopige voorziening, Wet ruimtelijke ordening, Algemene Plaatselijke Verordening, BRP, Wabo, Awb, Wet Kinderopvang, milieu.