BESTUURSRECHTJURIST

een transparante, creatieve en resultaatgerichte aanpak

3

HANDHAVING

Strategisch handhavingsbeleid

Bestuurlijke handhaving

Dwangsom

Bestuursdwang

Bestuurlijke boete

Second opinion

2

WET BIBOB

Beleid ontwikkelen

Beleid implementeren

Bibob-onderzoek

Adviesaanvraag LBB

Zienswijze, bezwaar en beroep

Bibob-coördinator

1

VEILIGHEID

Opiumwet (Wet Damocles)

Aanpak ondermijning

Ondermijningsbeeld

Bestuurlijke strategische advisering

Zienswijze, bezwaar en beroep

Second opinion

4

BEZWAAR EN BEROEP

Zienswijze

Bezwaar

Beroep

Hoger beroep

Voorlopige voorziening

Mediation

Team