Openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hiertoe beschikt hij/zij over diverse bestuursrechtelijke bevoegdheden. De bepalingen over de handhaving en bevoegdheden van de openbare orde veiligheid staan opgenomen in verschillende wet- en regelgeving (Gemeentewet, Opiumwet (Wet Damocles),  Wet Victoria, Wet Bibob, Wet aanpak woonoverlast, etc.). Om deze verschillen wetten en regelingen goed te kunnen interpreteren en toe te passen, is specialistische expertise vereist. Door de toenemende georganiseerde criminaliteit in drugs en geweld is het belang van het toepassen van het 'openbare orderecht' de laatste jaren sterker geworden. Door jarenlange ervaring in handhaving van openbare orde en veiligheid beschik ik over de juiste specialistische expertise om u bij te staan.
Meer weten hierover? Neem vrijblijvend contact met mij op.
tags: Gemeentewet, Opiumwet (Wet Damocles), Wet Victoria, Wet Bibob, Wet aanpak woonoverlast, aanpak ondermijning, ondermijningsbeeld, strategische bestuurlijke advisering, zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep, second opinion.