Het gezicht achter Geen Bezwaar juridisch adviesbureau

Mijn naam is Amar Hemai, geboren en woonachtig in het prachtige Nijmegen en werkzaam als afdelingshoofd bij de gemeente Oss. In deze functie geef ik leiding aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (juristen,regisseurs, vergunningverleners, toezichthouders, voor de thema's bouw, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid, APV en bijzondere wetten en Bibob).
Ik ben een jurist in hart en nieren, en manager, met passie voor het juridisch vakgebied. Men omschrijft mij als een doorzetter en een perfectionist. Door mijn sterke rechtvaardigheidsgevoel zal ik voor mijn cliënten tot het uiterste gaan en niet schromen om hun belangen met hand en tand te verdedigen. Daarnaast worden mijn juridische diensten ingezet binnen de overheid.
Mijn kracht is het in een oogopslag kunnen zien en aanvoelen van de juridische mogelijkheden in een kwestie/zaak en het begrijpelijk verwoorden van complexe juridische materie. Door mijn ruime kennis en ervaring binnen het bestuursrecht (en privaatrecht) ben ik in staat de door mij aangeboden diensten op een kwalitatief hoogstaand niveau te leveren.
In 2006 ben ik mijn loopbaan gestart bij de provincie Gelderland, een overheidsinstelling tussen het Rijk en de gemeente. Vanaf 2006 heb ik verschillende juridische werkzaamheden uitgevoerd voor de provincie Gelderland. Vanaf mei 2013 tot november 2016 ben ik werkzaam als onderzoeker op grond van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).  Hierover adviseer ik de Commissaris van de Koning en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
Vanaf november 2016 tot april 2017 was ik werkzaam als vakspecialist subsidies bij de provincie Gelderland, afdeling Subsidieverlening. Ik hield mij bezig met het juridisch, financieel en inhoudelijk toetsen van provinciale subsidies.
Van april 2017 tot september 2019 werkte ik als juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Bronckhorst. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de complexe handhavingszaken op het gebied van het omgevingsrecht, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid, zowel juridisch als beleidsmatig. Daarnaast was ik inhoudelijk de eerste adviseur van de portefeuillehouder en had ik de rol van teamleider.
En van september 2019 tot september 2021 heb ik gewerkt als jurist en teamleider bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten en de provincie Gelderland op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).
Ik ben van mening dat het recht voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn. Graag lever ik hier een bijdrage aan door mijn passie, kennis en kunde in het juridisch vakgebied in te zetten en een ieder zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
De kenmerken die mij typeren en hetgeen waar ik voor sta, zijn: eerlijk, gelijke behandeling, betrouwbaar, kwaliteit, rechtvaardigheid en respect.
Dit zijn daarom ook de kernwaarden van mijn opgerichte juridisch adviesbureau ‘Geen Bezwaar’.
Voor meer informatie over Geen Bezwaar zie over ons – Geen Bezwaar.
Heb jij vragen aan of over mij? Schroom dan niet om contact met mij op te nemen.