Tag Archives: cao

Eerste Kamer stemt in met ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’

EERSTE KAMER STEMT IN MET 'WET NORMALISERING AMBTENAREN' De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. De Tweede Kamer ging met het wetsvoorstel al in februari 2014 akkoord. Nu is het nog zo dat ambtenaren vallen onder de ambtenarenwet . De ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ zorgt ervoor…
Read more